SECOND CLASS KIDS MAGAZINE # 2

Second Class kids släpper sitt andra fanzine och det kostar 25 kronor plus porto eller jag tror det är gratis om du köper något från deras shop. Bra intervjuer med M.I.D, KKPA, Fruktansvärld, Death By Horse och Slutstation Tjernobyl av bra intervjuare. Färgbilder är man ju inte så van med när det gäller zines och inte heller A4-formatet. Långa intervjuer och det är välkommet tycker jag. Vi får en liten tillbakablick på en gammal intervju som Kenny gjorde med M.I.D 1997 och det är lite kul att det gått 25 år sedan sist.  Han har ju gjort en till detta nummer också. Småsnack med Pastoratet, Kardinal Synd och ett band som kommit tillbaka: Vintertid. Inte så mycket mer att orda om tidningen egentligen för detta är ju en tidning som alla borde ha i sitt hem. Detta är helt klart ett concept som de ska fortsätta med så länge det finns band att intervjua. Som ni kanske förstår så håller de sig till sina egna band och det är helt OK. 23/5-2022

SECOND CLASS KIDS MAGAZINE # 2

Second Class kids release their second fanzine and it costs 25 SEK plus postage or I think it's free if you buy something from their shop. Great interviews with M.I.D, KKPA, Terrible, Death By Horse and Slutstation Tjernobyl by good interviewers. Color images are not so used to when it comes to zines and neither is the A4 format. Long interviews and that's welcome I think. We get a little flashback to an old interview that Kenny did with M.I.D in 1997 and it's kind of funny that it's been 25 years since the last time. He's made one for this number, too. Small talk with the Pastoratet, Kardinal Synd and a band that has come back: Vintertid. Not much more to say about the zine really because this is a zine that everyone should have in their home. This is clearly a concept that they should continue with as long as there are bands to interview. As you may understand, they stick to their own bands and that's totally OK. 23/5-2022