SECOND CLASS KIDS MAGAZINE # 3(ZINE)

 

Tredje delen i Second Class Kids zineserie. Som vanligt är det Kenny Sörberg och Mikael Ström som gjort intervjuerna. Många av grupperna har jag själv gjort intervjuer med men att läsa om enmansprojektet Goondocks är intressant. Det är en kort intervju med Vera Norea. N.a Hospitralet är ju en grupp som låter lite annorlunda i sin punkstil och det är Mikael Ström som gjort den intervjun. Vintertid och EPA är väl de grupper som har de längsta intervjuerna och vi får självklart inte glömma bort Slaveriet. Snygg tidning med bra intervjuer och så är det färgkort och det är ju inte så många fanzines som har precis. Sedan är det alltid bra att få en uppdatering av SCK:s andra band och vad som är på gång med dessa. Visst är det en “reklamtidning” för SCK men det är välskrivna intervjuer och framförallt intressanta sådana. Hoppas på mer nummer i framtiden för detta behövs! 7/10-2022

 

SECOND CLASS KIDS MAGAZINE # 3(ZINE)

 

Third installment in the Second Class Kids zine series. As usual, it is Kenny Sörberg and Mikael Ström who have done the interviews. Many of the groups I have done interviews with myself, but reading about the one-man project Goondocks is interesting. It's a short interview with Vera Norea. N.a Hospitralet is a group that sounds a little different in their punk style and it is Mikael Ström who did that interview. Vintertid and the EPA are probably the groups with the longest interviews and we must of course not forget about Slaveriet. Nice magazine with good interviews and then there are color pictures and there are not so many fanzines that have exactly. Then it's always good to get an update on SCK's other bands and what's going on with them. Sure it's an "advertising magazine" for SCK but it's well-written interviews and above all interesting ones. Hope for more numbers in the future because this is needed! 7/10-2022

SECOND CLASS KIDS MAGAZINE # 2

Second Class kids släpper sitt andra fanzine och det kostar 25 kronor plus porto eller jag tror det är gratis om du köper något från deras shop. Bra intervjuer med M.I.D, KKPA, Fruktansvärld, Death By Horse och Slutstation Tjernobyl av bra intervjuare. Färgbilder är man ju inte så van med när det gäller zines och inte heller A4-formatet. Långa intervjuer och det är välkommet tycker jag. Vi får en liten tillbakablick på en gammal intervju som Kenny gjorde med M.I.D 1997 och det är lite kul att det gått 25 år sedan sist.  Han har ju gjort en till detta nummer också. Småsnack med Pastoratet, Kardinal Synd och ett band som kommit tillbaka: Vintertid. Inte så mycket mer att orda om tidningen egentligen för detta är ju en tidning som alla borde ha i sitt hem. Detta är helt klart ett koncept som de ska fortsätta med så länge det finns band att intervjua. Som ni kanske förstår så håller de sig till sina egna band och det är helt OK. 23/5-2022

SECOND CLASS KIDS MAGAZINE # 2

Second Class kids release their second fanzine and it costs 25 SEK plus postage or I think it's free if you buy something from their shop. Great interviews with M.I.D, KKPA, Terrible, Death By Horse and Slutstation Tjernobyl by good interviewers. Color images are not so used to when it comes to zines and neither is the A4 format. Long interviews and that's welcome I think. We get a little flashback to an old interview that Kenny did with M.I.D in 1997 and it's kind of funny that it's been 25 years since the last time. He's made one for this number, too. Small talk with the Pastoratet, Kardinal Synd and a band that has come back: Vintertid. Not much more to say about the zine really because this is a zine that everyone should have in their home. This is clearly a concept that they should continue with as long as there are bands to interview. As you may understand, they stick to their own bands and that's totally OK. 23/5-2022