URSÄKTA RÖRAN VOL 4-VAR GOD RÖJ(CD-GRÖNPEPPAR RECORDS 024)

 

När tre av mina favoritband Left hand Black, Headons och Mimikry är med på skivan så är det nästan redan där full pott. Detta tillsammans med bade nya band som jag aldrig hört och band som Röd revolver, Herr Gårman och Depraverad som jag hört. Jag gillar verkligen det här konceptet med nya svenska punklåtar som Grönpeppar håller på med. Framförallt eftersom allt är outgivet innan så blir det extra exklusivt på något sätt. Mimikry inleder med en typisk Mimikry-dänga och de har verkligen en egen stil. Kortaste låten på skivan har Left hand Black och den klockar in på 1.16 och de fortsätter segertåget med sin underbara horrorpunk och gör låtar som Misfits skulle bli gröna av avund om de hörde dem. Röd Revolvers inledning får mig att tänka på en Ramones-låt men “Hatar er” är en egen underbar låt som är lätt att sjunga med i. Dahl & Volentärerna är en ny grupp för mig och deras låt “Arbetsnarkomanen” och det kanske inte är något nytt men det tar inte ifrån gruppen att det är en riktigt bra punklåt. Headons från Halmstad har gjort en del riktigt bra låtar innan och denna låt “Försvinn” är lite annorlunda eftersom det inte är mycket mer text än just Försvinn passa på att dö och i bakgrunden hör man Jimmie Åkesson tjata på…Andra engelsksjungande bandet på skivan är Gasp med sin låt “Lose it” och det är en riktigt tuff låt med tjej på sång och jag tänker på om B 52´s spelat punk hade det låtit så här. Herr Gårman köpte jag nyss deras skiva och här släpper de loss med låten “En vän” som i sitt trallpunkutförande gör mig riktigt glad och det bryter av bra mot de andra banden hittils med mycket melodier.  Onsdag kör en låt som heter “ En låt till Anne Rule” och jag vet inte vem Anne Rule är men vad jag vet att detta är en akustisk låt som lugnar ner tempot på hela skivan och det kanske var välbehövligt. Akustiskt punk… Depraverad är väl Micke Ströms egenprojekt i skastil och låten “Rebell Rebell” och detta är en riktigt bra skalåt på svenska som jag gärna lyssna på en massa gånger. Projekt Mistits sjunger “Hur svårt ska det va” och man får en känsla av gamla grupper som Livin Sacrifice, Usch etc och den känslan är skön. Rawheads påminner mig lite om Borgerlig Begravning men hårdare och tuffare. Karantän kommer från Salem, Vimmerby och Teckomatorp och har ett eget sound där tyvärr sången dränks lite grand i produktionen , jag skulle vilja ha hört den mer. Sist ut är Paradigmer och deras snabba punk är en värdig avslutning på en eminent samlingsskiva. Längtar redan till volym 5. 3/5-2022


*********

URSÄKTA RÖRAN VOL 4-VAR GOD RÖJ(CD-GRÖNPEPPAR RECORDS 024)

When three of my favorite bands Left hand Black, Headons and Mimikry are on the record, it's almost already there full pot. This along with new bands I've never heard and bands like Röd Revolver, Herr Gårman and Depraverad that I've heard. I really like this concept with new Swedish punk songs that Grönpeppar is doing. Especially since everything is unreleased before, it becomes extra exclusive in some way. Mimikry begins with a typical Mimikry style and they really have a style of their own. The shortest song on the record has Left hand Black and it clocks in at 1.16 and they continue the victory train with their wonderful horror punk, making songs that Misfits would turn green with envy if they heard them. Röd Revolver's introduction makes me think of a Ramones song but "Hatar dig" is its own wonderful song that is easy to sing along to. Dahl & Volentärerna is a new group for me and their song "Arbetsnarkomanen" and it may not be anything new but it doesn't take away from the group that it's a really good punk song. Headons from Halmstad have done some really good songs before and this song "Försvinn" is a little different because it is not much more lyrics than just Disappear take the opportunity to die and in the background you can hear Jimmie Åkesson nagging on... The other English singing band on the record is Gasp with their song "Lose it" and it's a really tough song with girl on vocals and I think if B 52's played punk it would have sounded like this. Herr Gårman I just bought their record and here they let loose with the song "En vän" which in its trallpunkstyle makes me really happy and it breaks off well against the other bands so far with a lot of melodies. Onsdag runs a song called "En låt till Anne Rule" and I don't know who Anne Rule is but what I know this is an acoustic song that slows down the tempo of the whole record and maybe it was much needed. Acoustic punk... Depraverad is Micke Ström's own project in skastyle and the song "Rebell Rebell" and this is a really good ska song in Swedish that I like to listen to a lot of times. Project Mistits sings "Hur svårt ska det va" and you get a sense of old groups like Livin Sacrifice, Usch etc and that feeling is nice. Rawheads reminds me a bit of Borgerlig Begravning but harder and tougher. Karantäncomes from Salem, Vimmerby and Teckomatorp and has its own sound where unfortunately the vocals are drowned out a bit in the production, I would like to have heard it more. Last up is Paradigmer and their fast punk is a worthy conclusion to an eminent compilation record. Already longing for volume 5. 3/5-2022