LAMBPAIGN-ENGLAND(LP-DEADLAMB RECORDS DL 56)

 

Deadlamb har gett ut liknande samlingar förut och detta är en som enbart är fokuserad på engelska band. Några har jag hört in innan som In Evil Hour, Eastfield och Zero Again men annars är det många nya band för mig. Först ut är Attesttör med sin snabba och korta punklåt men det jag hör här känns intressant. Backstreet Abortions med en kvinnlig sångerska får mig att tänka lite på Crass och det är väl ett gott betyg även om det självklart inte är en ripoff eller så. Proud City Fathers låter arga och det kanske inte är så konstigt när de har en låt som heter Summer of Hate…lite annorlunda i soundet ibland men så bra! In evil hour är alltid bra och det har blivit ännu bättre än det tidiga materialet som jag hört. Diaz Brothers har ett sound som skiljer sig lite från de föregående banden och här är det mer punkrock på ett eget sätt än att det skulle vara hardcore. Allt detta med Bad Religion-körer.  Eastfield är ju alltid bra och har inte så mycket mer att kommentera om dem…Kicked in the Teeth har ett punksound som jag verkligen gillar och skulle vilja höra mer av! Zero Again har den kortaste och snabbaste låten och det är lätt att blir överkörd av dem. Knife Club har sångare som hörs mycket över musiken och jag gillar verkligen detta. The Hoors har ett sound som är det mest udda på skivan…..Näst sist ut är The Sentence och det som slår mig att detta skulle kunna vara en låt av UK Subs och det säger jag som en komplimang…riktigt skön låt. Last Reserves har den sista och den längsta låten på skivan. Låten börjar med en kvinna som talar likt någon gammal Crass-låt och senare sätter den igång på ett ypperligt sätt…..skivans bästa låt? Desperat sång av kvinnlig sångerska men så skön låt! 13/6-2022


********

LAMBPAIGN-ENGLAND(LP-DEADLAMB RECORDS DL 56)

Deadlamb has published similar collections before and this is one that is solely focused on English bands. Some I've heard in before like In Evil Hour, Eastfield and Zero Again but otherwise there are a lot of new bands for me. First up is Ättesttor with their fast and short punk song but what I hear here feels interesting. Backstreet Abortions with a female singer makes me think a little about Crass a bit and that's a good rating even if it's obviously not a ripoff or so. Proud City Fathers sound angry and it might not be so strange when they have a song called Summer of Hate... a little different in sound sometimes but so good! In evil hour is always good and it's gotten even better than the early material that I've heard. Diaz Brothers has a sound that is a bit different from the previous bands and here it is more punk rock in its own way than it would be hardcore. All this with Bad Religion choirs. Eastfield is always good and doesn't have much more to comment on about them... Kicked in the Teeth has a punk sound that I really like and would like to hear more of! Zero Again has the shortest and fastest song and it's easy to get run over by them. Knife Club has singers who are heard a lot over the music and I really like this. The Hoors have a sound that is the oddest thing on the record..... Second to last out is The Sentence and what strikes me that this could be a song by UK Subs and I say that as a compliment... really nice song. Last Reserves has the last and the longest song on the record. The song starts with a woman who speaks like some old Crass song and later it starts in an excellent way.....the record's best song? Desperate song by female singer but such a beautiful song! 13/6-2022