ZINNY ZAN-LULLABIES FOR THE MASSES(CD-WILD KINGDOM KING 103CD)

 

Bo Stagman har varit med i Belsen Boys, Easy Action, spelat solo, Kingpin, Zan Clan, Easy Action, Shotgun Messiah och har alltså varit med ett tag. Det här känns på något sätt som musik som jag växt upp och det är nog mer bra rock n roll än att detta är hårdrock egentligen. Tänk er ett Hanoi Rocks med lite inslag av snäll metal och då blir kanske resultatet så här. Men visst finns det låtar som doftar mer metal och konstigt vore väl annars med tanke på Zinny Zans bakgrund. Men jag tror att denna skiva kan attrahera både metalfreaks likaväl som man gillar glamrock eller varför till och med gamla punkare som växte upp med den här typen av musik med Alice Cooper, Kiss etc. Jag tror nog ungefär att han har samma uppväxt och där jag fortsatte med mest punk så fortsatte Bosse med att bli rockstjärna och spela mer med metalliknande band. Men visst är det medryckande många gånger och jag tror att skivan kan bli en festskiva på på många parties. It´s no good är en låt som skiljer sig mycket från de andra låtarna och kan bli en hit och det kan självklart balladen i sann Ozzystil Heal the pain bli! Kontentan är att jag blir positivt förvirrad av de olika musikstilarna.  20/5-2022 


*******

ZINNY ZAN-LULLABIES FOR THE MASSES(CD-WILD KINGDOM KING 103CD)

Bo Stagman has been in Belsen Boys, Easy Action, played solo, Kingpin, Zan Clan, Easy Action, Shotgun Messiah and has been around for a while. This somehow feels like music that I grew up with and it's probably more good rock n roll than this being hard rock really. Imagine a Hanoi Rocks with some elements of nicer metal and then maybe the result will be like this. But of course there are songs that smell more metal and strange would be otherwise given Zinny Zan's background. But I think this record can attract both metal freaks as well as you like glam rock or why even old punks who grew up with this kind of music with Alice Cooper, Kiss etc. I think he probably has the same upbringing and where I continued with most punk, Bosse went on to become a rock star and play more with metal-like bands. But of course it's catchy a lot of times and I think the record can be a party record at many parties. It's no good is a song that is very different from the other songs and can be a hit and that can also the ballad in true Ozzystyle Heal the pain become!  The content makes me positively confused but the different musicstyles. 20/5-2022