ST ARNAUD-LOVE AND THE FRONT LAWN(CD-FIERCE PANDA FPC-153/BITE IT PROMOTION)

 

Här blir det lugnare saker måste jag säga. St Arnaud kör akustiskt musik på ett sätt som säkert skulle dras paralleller till många. Man hör Ed Sheeran likaväl som Bob Dylan om man säger så. Det är lekfull musik pånågot sätt och den gör mig ganska glad faktiskt även om den här typen av musik kanske inte är något jag sätter på så ofta. Men det finns mycket här som beskrivas som positivt och här vilar det inga ledsamheter och vi kan se bort från krig, förstörelse etc när man lyssnar på St Arnaud. Men musiken passar nog bättre att slappna av till än att dansa runt som en galning och med rätt atmosfär..typ på en restaurang eller något så passar nog St Arnaud att underhålla under tiden men det blir lite väl lugnt tycker jag för att jag ska uppskatta det till fullo. Men gillar ni lekfull akustisk pop så kommer ni att älska detta! 25/3-2022


******

ST ARNAUD-LOVE AND THE FRONT LAWN(CD-FIERCE PANDA FPC-153/BITE IT PROMOTION)

Things are calmer here, I have to say. St. Arnaud performs acoustic music in a way that would surely draw parallels to many. You can hear Ed Sheeran as well as Bob Dylan if you say so. It's playful music in some way and it makes me quite happy actually although this kind of music might not be something I put on very often. But there is much here that is described as positive and here there are no sadnesss and we can look away from war, destruction, etc. when listening to St. Arnaud. But the music is probably better suited to relax than to dance around like crazy and with the right atmosphere. like at a restaurant or something, St Arnaud is probably suitable to entertain in the meantime but it will be a little too calm I think for me to appreciate it to the fullest. But if you like playful acoustic pop, you will love this! 25/3-2022