SOMETHING LIKE-MMXVI(CD)

 

Ännu en tjeckisk grupp och ni som brukar läsa den här sidan vet att jag älskar tjeckisksjungen punk. Eller punk kanske är fel ord även om det självklart finns punkinfluenser för här är det mer en typ av metalcore som är grejen och bandet låter väldigt arga. Snabba partier blandas med lugnare partier och det gör låtarna gott tycker jag. Jag skulle få de engelska översättningarna men har inte sett att jag fått em ännu men det spelar mindre roll för man känner med hela hjärtat att detta är texter som berör. I alla fall berör mig de snygga melodierna i allt det hårda och framförallt berör den råa sångarens röst.  Jag tycker i alla fall om jag måste välja om det låter mest hardcore eller metal så röstar jag på det första och jag tror nog de mesta som gillar hård musik kommer att älska Something Like och försök att få tag på skivan för det är värt det slitet. Gå in på deras Facebook och fråga hur man gör för att beställa skivan. Ibland blir det nästan lite deathmetalliknande sång men det passar ypperligt in på den hårda musiken. 9/2-2022


********

SOMETHING LIKE-MMXVI(CD)

Another Czech group and those of you who usually read this page know that I love Czech-sung punk. Or punk might be the wrong word even though of course there are punk influences because here it is more a type of metalcore that is the thing and the band sounds very angry. Fast parties are mixed with quieter parties and that does the songs good I think. I was going to get the English translations but haven't seen that I got em yet but it matters less because you feel with all your heart that these are texts that touch. In any case, the beautiful melodies touch me in all the hard and above all touch the raw singer's voice. I think if I have to choose whether it sounds most hardcore or metal, I vote for the first one and I think most people who like hard music will love Something Like and try to get hold of the record because it's worth the hard work. Go to their Facebook and ask how to order the disc. Sometimes it's almost a bit deathmetal-like singing, but it fits perfectly into the hard music. 9/2-2022