SNAKE-UNDREAMS(CD-SOUNDS OF SUBTERRANIA/BITE IT)

 

Denna grupp kommer från Stockholm och ligger på detta utländska bolag. Skulle tydligen vara punk men kanske inte den punken jag trodde men visst finns det attityd i deras musik så det räcker. Om man tar en dos Sahara Hotnights, lite Sounds och slänger in Miss Li på sång så kanske jag har beskrivit Snake lite slarvigt. Kanske lite tuffare musik än så spelar Snake och jag gillar det jag hör riktigt mycket. Jag gillar framförallt den tuffa attityden och sången är något som jag verkligen gillar. Kanske inte för crustpunkaren men för oss som har uppnått den typen av insikt att det inte bara finns en musikstil så tror jag att Snake är en grupp som välkomnas med öppna armar. Konstigt att inget skivbolag i Sverige fått upp ögonen för gruppen och gett ut dem. Skivan kommer någon gång i mitten av maj 2022 och höll ögon och öron öppna för denna grupp. Sade jag att det är tre  tjejer i gruppen men det är väl ganska oviktigt. 13/4-2022


*******

SNAKE-UNDREAMS(CD-SOUNDS OF SUBTERRANIA/BITE IT)

This group comes from Stockholm and is located on this foreign company. Would apparently be punk but maybe not the punk I thought but sure there is attitude in their music so that's enough. If you take a dose of Sahara Hotnights, some Sounds and throw Miss Li in on vocals, I might have described Snake a little carelessly. Maybe a little tougher music than that plays Snake and I like what I hear really much. I especially like the tough attitude and the song is something that I really like. Maybe not for the crustpunks but for those of us who have achieved that kind of insight that there is not just one style of music, I think Snake is a group that is welcomed with open arms. Strange that no record company in Sweden has caught the eye of the group and published them. The album will be released sometime in mid-May 2022 and kept the eyes and ears open for this group. I told you there are three girls in the group, but it's pretty unimportant. 13/4-2022