SCHNOGGE-EUROPE TOUR(MINI-CD)

 

Tysk grupp som sjunger på engelska. Jag gillar ju tysksjungen punk så jag är lite skeptisk…Här får vi punk på et amerikanska viset och då tänker jag på en såda stil som “riktiga” punkare inte anser är punk som Green day, Blink 182 etc. Ni vet sådan där melodisk punkrock och jag har alltid svårt för det där att folk säger vad som är punk och vad som inte är punk. Detta är en glad typ av punkrock tycker jag i alla fall. Så för min del tycker jag att de 5 låtarna gör mig glad och det är riktigt bra trots att det är på engelska men det hade varit kul att höra de sjunga på tyska. Men vill du bli glad och lyssnad på glad punk så tycker jag att du ska ge Schnogge chansen 4/2-2022


*******

SCHNOGGE-EUROPE TOUR(MINI-CD)

German group singing in english. I like German-sung punk, so I'm a little skeptical. Here we get punk in the American way and then I think of such a style that "real" punks do not consider to be punk like Green day, Blink 182 etc. You know melodic punk rock and I always find it hard for people to say what's punk and what's not punk. This is a happy kind of punk rock, I think. So for me I think the 5 songs make me happy and it's really good even though it's in English but it would have been fun to hear them sing in German. But if you want to be happy and listened to happy punk, I think you should give Schnogge the chance 4/2-2022