RADEGAST-DEMO 86/89(LP-PAPAGUJEV HLSATEL PH 154)

 

Det är alltid kul med sådana här skivor tycker jag med grupper man aldrig hört talas om och som kanske bara gjort några demos och när det gäller band från östblocket som släppte punk innan Berlinmurens fall så blir jag ännu mer intresserad av det. Många låtar och många korta låtar. Snabb punkrock med hardcoreinfluenser och demon från 1986 är en orgie i snabb punkrock. Om man ska jjämföra med något så tänker jag på……jag vet inte riktigt men vad jag vet är att jag är imponerad av att ett tjeckist band från 1986 kunde låta så här utan att åka in i fängelse. Kanske inte det bästa ljudet men det gör egentligen ingenting för det känns i vilket fall som musik som är så otroligt trovärdig och verkligen har rätten att kalla sig punkrock. I några av låtarna så som så finns det lugnare partier men som oftast kör igång. Jag tränar ju till vinylskivor och detta ger energi. Kanske inte det mest välspelade jag hört men vilka känslor och attityd som många andra saknar. Om vi går över till demon från 1989 så kanske ljudet är lite bättre men inte perfekt på något sätt. Man får lite livefeeling när man lyssnar på det och det är en riktigt punkig inspelning. Jag skulle vilja höra dessa låtar i en nyinspelning i en riktigt studio för då hade det blivit riktigt riktigt bra. Men jag gillar konceptet och gruppen! Lyssna bara på Prvni Pomoc så förstår ni vad riktig punk är! 25/11-2021


*******

RADEGAST-DEMO 86/89(LP-PAPAGUJEV HLSATEL PH 154)

It's always fun with records like this, I think with groups you've never heard of and who might have just done a few demos and when it comes to bands from the Eastern Bloc that released punk before the fall of the Berlin Wall, I get even more interested in it. Lots of songs and lots of short songs. Fast punk rock with hardcore influences and the dmo from 1986 is fast punk rock. If you're going to compare it to something, I'm thinking... I don't really know but what I do know is that I'm impressed that a Czech band from 1986 could sound like this without going to jail. Maybe not the best sound but it doesn't really matter because it feels like music that is so incredibly believable oh really has the right to call itself punk rock. In some of the songs here are quieter parts but it starts after a while. I'm training to vinyl records and this gives me energy. Perhaps not the most well-played I have heard but what feelings and attitudes many other lack. If we move on to the demo from 1989 then maybe the sound is a little better but not perfect in any way. You get a bit of livefeeling when you listen to it and it's a really punky recording. I would like to hear these songs in a remake in a real studio because then it would have been really good. I like the concept and the group. Just listen to Prvni Pomoc and you'll understand what real punk is! 25/11-2021