PUNKTERING-100% KRÄNKT(CD-GRÖNPEPPAR RECORDS GPS025)

 

Punktering kommer från Göteborg och har låtar som Lelle är en hoarder, Sagan om Svärjevänner och För helvete SD och bara det verkar lovande. Sedan är det fler låttitlar som berör den bruna sörjan som finns i svensk politik och det gillar jag.  Inte de bruna alltså utan att det är hatlåtar till dem. Trallpunk med vettiga texter är inte mycket att klaga på precis och det tänker jag verkligen inte göra. För Punktering uppfyller dessa båda krav med råge. Snabba låtar med mycket melodier, snygga körer kommer in i musiken på det rätta ställena också. Man kan inte begära så mycket mer av ett band som spelar denna typ av punk. Jag blir både peppad av deras texter och jag blir riktigt glad av musiken så det är svårt att sitta still här på jobbet där jag lyssnar just nu. Grönpeppar har lyckats ännu en gång och de börjar bli svenska mästare med grupper av denna typ och jag hoppas på många liknande släpp och ni som ens tvekar om ni ska köpa eller inte. KÖP, 60 kronor kan man både ha och mista! 1/6-2022


********

PUNKTERING-100% KRÄNKT(CD-GRÖNPEPPAR RECORDS GPS025)

Punktering comes from Gothenburg and has songs like Lelle är en hoarder, Sagan om Svärjevänner and För helvete SD and only that seems promising. Then there are more song titles that touch on the brown mourning that exists in Swedish politics and I like that. Not the Browns, then, but that they have hate songs. Trallpunk with sensible lyrics is not much to complain about exactly and I really don't intend to do that. For Punktering, these two requirements meet by far. Fast songs with a lot of melodies, fancy choruses get into the music in the right places too. You can't ask for much more from a band that plays this kind of punk. I get both excited by their lyrics and I get really excited by the music so it's hard to sit still here at work where I'm listening right now. Grönpeppar has succeeded once again and they are starting to become Swedish champions with groups of this type and I hope for many similar releases and those of you who even hesitate whether to buy or not. BUY, 60 SEK can you both have and lost! 1/6-2022