NIERENSTEIN-HUMAN ERROR(LP-SM MUSIK SM 085)

 

Tysksjungen punk är alltid välkommen i mitt hem. Här är en tysk punkskiva som kanske skiljer sig lite grand från vad vi är vana vid när det gäller tysk punk.  Inte så att det är konstig musik på något sätt men sångaren skiljer sig ganska mycket från andra band. Musikaliskt är det snabb punk på ett härligt sätt och det är ändå lite kul att sångaren låter såpass “udda”. En låter heter Sommer, Sonne, Punkrock och det kanske är sant men punkrock är alltid viktigast. Sångaren gör att de låter ganska förbannade faktiskt och det känns ju bra!. Jag älskar när grupper låter förbannade för då känns det som om de har något viktigt att meddela oss. Jag kan nog inte jämföra gruppen med någon annan grupp egentligen och det ska de ha cred för när man inte spelar konstig musik men ändå låter ganska eget. De 11 låtarna klocka in på lite över 27 minuter och det ä ren halvtimme med punkrock du sent kommer att glömma…kolla in Nierenstein för sådan här grupper är värda att upptäckas. 29/6-2022

*******

NIERENSTEIN-HUMAN ERROR(LP-SM MUSIK SM 085)

German-sung punk is always welcome in my home.  Here's a German punk record that might be a little different from what we're used to when it comes to German punk. Not that it's weird music by any means but the singer is quite different from other bands. Musically, it's fast punk in a lovely way and it's still a bit fun that the singer sounds so "odd". One sound is called Sommer, Sonne, Punkrock and that may be true but punk rock is always most important. The singer makes them sound pretty angry actually and it feels good!. I love when groups sound because then it feels like they have something important to let us know. I probably can't compare the group to any other group really and they should have cred for when you don't play weird music but still sound pretty own. The 11 songs clock in at a little over 27 minutes and it's pure half an hour of punk rock you'll never forget... check out Nierenstein for groups like this are worth discovering. 29/6-2022