M:40/ILLVILJA-SPLIT(SINGEL HALVFABRIKAT RECORDS HALVEP 132)

Singlar är dyra nuförtiden att göra berättar Danne på skivbolaget men den här singeln är värd alla pengar i världen. För M.40 är ju ett av de bästa banden i Sverige när det gäller snabb hardcore och det är inget undantag när de gör denna singel ihop med Illvilja för deras snabb hardcore sätter verkligen spår i mig och jag vill bara höra mer och mer med gruppen. För deras ljud är så skönt kompakt på något sätt och man slängs mot väggen när deras giftiga punk kör över mig! Fy fan vad skönt det är att man gillar den här typen av musik…så befriande på något sätt och jag tycker synd om alla tråkiga människor som missar hård musik som denna. Illvilja då? Ingen av grupperna har så uppåt texter och vad sägs om följande rad med Illvilja ” Glömd och utfryst, dämd till döden. Märkt för livet, dömd till döden” . Även här bir vi överkörda med snabb hardcorepunk och det känns skönt på något sätt. Punk/Hardcore lever verkligen på i Sverige på ett underbart sätt och det bevisar verkligen de här två banden. Ganska lika musikaliskt egentligen och det är inte mycket att tveka över om ni gillar snabb och hård musik! 28/8-2023

 

********

M:40/ILLVILJA-SPLIT(SINGEL HALVFABRIKAT RECORDS HALVEP 132)

Singles are expensive nowadays to make, says Danne at the record company, but this single is worth all the money in the world. Because M.40 is one of the best bands in Sweden when it comes to fast hardcore and it is no exception when they make this single together with Illvilja because their fast hardcore really leaves its mark on me and I just want to hear more and more with the group. Because their sound is so nice compact somehow and you are thrown against the wall when their toxic punk runs over me! Damn what nice it is that you like this type of music ... So liberating somehow and I feel sorry for all the boring people who miss hard music like this. What about Illvilja? None of the groups have such upbeat lyrics and how about the following line with Malice " Forgotten and ostracized, dammed to death. Marked for life, sentenced to death" (but in swedish). Even here we are overrun with fast hardcore punk and it feels good somehow. Punk/Hardcore really lives on in Sweden in a wonderful way and it really proves these two bands. Quite similar musically really and there is not much to doubt if you like fast and hard music! 28/8-2023

ILLVILJA-MÖRKRET(10-HALVFABRIKAT RECORDS HALVEP120)

 

Illvilja kommer från Lidköping och här får vi 4 låtar på över 18 minuter. Det är tungt och mörkt men framförallt är det jävligt bra! Jag tror inte att Illvilja komemr att komma upp på hitlistorna med sin musik men jag tror inte heller att det är deras ambition. De blandar lite snabbare saker med det tunga artelleriet och det gör gruppen gott tycker jag.Illvilja får mig att tänka påAmebix på samma gång som jag tänker på Anticimex när det hettar till i farten om man säger så. Riktigt intressant grupp och jag skulle gärna sätta tänderna i en ännu längre skiva men detta kanske är lagom för att bli överkörd med den dubbla tiden kanske blir för mycket för en del. Texterna finns med på skivan och det kanske inte är de muntrastae jag läst men det hade varit konstigt med tanke på musiken om texterna hade varit tjo och tim. Älskar detta! 14/3-2022


********

ILLVILJA-MÖRKRET(10-HALVFABRIKAT RECORDS HALVEP120)

Illvilja comes from Lidköping and here we get 4 songs in over 18 minutes. It's heavy and dark, but above all it's damn good! I don't think illvilja will make it to the charts with their music but I don't think that's their ambition either. They mix a little faster things with the heavy artillery and that does the group good I think. Illvilja makes me think of Amebix at the same time as I think of Anticimex when it heats up on the speed if you say so. Really interesting group and I would love to sink my teeth into an even longer record but this might be just enough to get run over with the double time might be too much for some. The lyrics are on the record and it may not be the happiest I read but it would have been strange considering the music if the lyrics had been happy. Love this! 14/3-2022