ILLVILJA-MÖRKRET(10-HALVFABRIKAT RECORDS HALVEP120)

 

Illvilja kommer från Lidköping och här får vi 4 låtar på över 18 minuter. Det är tungt och mörkt men framförallt är det jävligt bra! Jag tror inte att Illvilja komemr att komma upp på hitlistorna med sin musik men jag tror inte heller att det är deras ambition. De blandar lite snabbare saker med det tunga artelleriet och det gör gruppen gott tycker jag.Illvilja får mig att tänka påAmebix på samma gång som jag tänker på Anticimex när det hettar till i farten om man säger så. Riktigt intressant grupp och jag skulle gärna sätta tänderna i en ännu längre skiva men detta kanske är lagom för att bli överkörd med den dubbla tiden kanske blir för mycket för en del. Texterna finns med på skivan och det kanske inte är de muntrastae jag läst men det hade varit konstigt med tanke på musiken om texterna hade varit tjo och tim. Älskar detta! 14/3-2022


********

ILLVILJA-MÖRKRET(10-HALVFABRIKAT RECORDS HALVEP120)

Illvilja comes from Lidköping and here we get 4 songs in over 18 minutes. It's heavy and dark, but above all it's damn good! I don't think illvilja will make it to the charts with their music but I don't think that's their ambition either. They mix a little faster things with the heavy artillery and that does the group good I think. Illvilja makes me think of Amebix at the same time as I think of Anticimex when it heats up on the speed if you say so. Really interesting group and I would love to sink my teeth into an even longer record but this might be just enough to get run over with the double time might be too much for some. The lyrics are on the record and it may not be the happiest I read but it would have been strange considering the music if the lyrics had been happy. Love this! 14/3-2022