HOT HELL ROOM-KINGDOM GENESIS(CD-M&O MUSIC 320)

 

En fransk grupp som har sitt ursprung från Paris ger oss här elva låtar i en hård stil av metal men det finns en hel del saker som bryter av det hårda så därför är musiken inte så svårt att ta till sig. Det är nog någon slags powermetal som är grejen för gruppen men jag tycker att det låter bättre än så och framförallt hårdare. Men jag är ju ingen specialist på den här typen av musik men det jag vet är att jag uppskattar den till en viss del i alla fall. Mycket melodier och bra sång och vi slipper falsettröster för det är nog något av det värsta jag vet med metal. De har texter på engelska och det hade varit intressant att hora de på modersmålet.  Så ni som är inne på ganska vanlig men melodiös metal kommer att gilla detta tror jag. Själv uppskattar jag det till en viss grad även om det kanske inte är riktigt min favoritmusikstil så kan jag ändå se nyanserna och förstår folk som gillar detta mer än mig. Men helt godkänd skiva! 22/3-2022


******

HOT HELL ROOM-KINGDOM GENESIS(CD-M&O MUSIC 320)

A French group that originated from Paris gives us here eleven songs in a hard style of metal but there are a lot of things that break off the hard so therefore the music is not so difficult to absorb. It's probably some kind of power metal that's the thing for the group but I think it sounds better than that and above all harder. I'm not a specialist in this kind of music, but what I do know is that I appreciate it to a certain extent anyway. A lot of melodies and good singing and we don't have falsetto voices because it's probably one of the worst things I know about metal. They have texts in English and it would have been interesting to listen to them in their own language. So those of you who are into fairly ordinary but melodious metal will like this I think. Personally, I appreciate it to a certain extent even though it may not be really my favorite music style, I can still see the nuances and understand people who like this more than me. But totally OK record! 22/3-2022