HONEY FOR PETZI-OBSERVATIONS+DESCRIPTIONS(CD-TWO GENTLEMEN 7 640186 551427/BITE IT PROMOTION)

 

Detta låter inte riktigt som jag trodde. Trodde det skulle vara någon slags metalcore eller liknande….Men här är det en mer synthig grupp som uppenbarar sig och jag tänker lite på tidiga synthgrupper som kom på tidigt 80-tal.  På låten Island far mina tankar iväg till en grupp som Gang of Four. Skivan fortsätter och det är verkligen ingen metalcore utan en lugn tillställning i indieland. En ganska trevlig skiva i det stora hela och jag tror säkert attn i som gillar lite mer invecklad indie/synthmusik skulle kunna uppskatta detta riktigt mycket. Suggestivt är nog ordet jag letar efter i många av låtarna och varför inte låna era öron till gruppen när ni har lust och tid. Jag ror ni komemr att vara värt om ni gillar lite annorlunda musik. 24/3-2022


******

HONEY FOR PETZI-OBSERVATIONS+DESCRIPTIONS(CD-TWO GENTLEMEN 7 640186 551427/BITE IT PROMOTION)

 

This doesn't sound quite like I thought. Thought it would be some kind of metalcore or similar....But here it's a more synthy group that manifests itself and I think a little about early synth groups that came in the early 80's. On the song Iceland, my thoughts go off to a group like Gang of Four. The record continues and it's certainly not a metalcore but a quiet event in indieland. A pretty nice record on the whole and I think that anyone who likes a little more intricate indie/synth music could appreciate this really much. Suggestive is probably the word I'm looking for in many of the songs and why not lend your ears to the group when you have the desire and time. I'll make sure you're worth it if you like some different styled music. 24/3-2022