HOLLOW-THE INFINITE CYCLE(CD- M & O MUSIC 315)

 

Det här verkar vara en kille vid namn Bawol Chuc som spelar och sjunger allt på skivan så det är väl någon sorts soloprojekt. Inledningsvis tycker jag nästan att det låter lite som System of a down och jag gillar hur han har olika röster och ni vet det ä ren sådan där tuffare deathmetal-liknande röst och på samma gång har han en röst som låter riktigt bra och det är väl mest där han påminner om Serj Tankans röst. Jag gillar faktiskt hans tekniska metal riktigt mycket och det är kul och imponerande med folk som kan alla instrument och helst då för en som jag som inte kan spela något annat än kam, om ens det. Jag gillar denna snabba metal och den känns otroligt välspelad och jag gillar de snabba partierna mest tillsammans med de omväxlande sångrösterna. Finns säkert något att jämföra med men jag är ju inte så bevandrad i denna musik. 4/2-2022


*******

HOLLOW-THE INFINITE CYCLE(CD- M & O MUSIC 315)

This seems to be a guy named Bawol Chuc who plays and sings everything on the record so it's probably some kind of solo project. Initially I almost think it sounds a bit like System of a down and I like how he has different voices and you know that's pure one of those tougher deathmetal-like voices and at the same time he has a voice that sounds really good and that's probably mostly where he reminds me of Serj Tankan's voice. I actually like his technical metal really much and it's fun and impressive with people who have can all instruments and preferably then for someone like me who can't play anything but comb, if even that. I like this fast metal and it feels incredibly well played and I like the fast parts most along with the alternating singing voices. There's something to compare it to, but I'm not very so good in this music. 4/2-2022