HELLMAN & HÄRDEN-FALLA GENOM EN DRÖM(CD-DALA DESTROI RECORDS DDRR006)

Senaste skivan med Hellman & Härden kom ut i år 2022 och inledningsvis har gruppen fått ett tyngre sound tycker jag men detta utan att ta bort sina influenser från tidig svensk new wave tycker jag. Det är en väldigt larmig musik och det gillar jag och att den sedan är fylld av melodier gör inte saken sämre. Som ni förstod av nedanstående recension så har sångaren en röst som kanske inte skulle klassas som fantastisk men jag älskar denne man och hans röst för det ger mig så mycket mer attityd, egen stil etc om man jämför med någon som “kan” sjunga och vi vet ju alla hur det har gått för Hurula, Håkan etc….rätt okej väl? Så Hellman & Härden växer ganska snabbt till en av Sveriges intressantaste akter tycker jag. Så ska någon få en Grammis nästa år så ska det nog vara denna grupp. Så se upp för detta nya skivbolag, det kan nog bli grejor där i framtiden. Så under tiden tycker jag att ni ska kolla in denna grupp och jag kom på en grupp som jag tycker det påminner lite grand ibland och det är tidiga Jesus and Mary Chain. 31/5-2022

********

HELLMAN & HÄRDEN-FALLA GENOM EN DRÖM(CD-DALA DESTROI RECORDS DDRR006)

The latest album with Hellman & Härden came out in 2022 and initially the group has got a heavier sound I think but this without removing their influences from early Swedish new wave I think. It's a very larming music and I like that and the fact that it's filled with melodies doesn't make things worse. As you understood from the review below, the singer has a voice that might not be classed as fantastic but I love this man and his voice because it gives me so much more attitude, own style etc if you compare with someone who "can" sing and we all know how it has gone for Hurula, Håkan etc....quite okay well? So Hellman & Härden grows quite quickly into one of Sweden's most interesting acts, I think. So if someone is going to get a Grammy next year, it should probably be this group. So watch out for this new record label, there could probably be stuff there in the future. So in the meantime, I think you guys should check out this group and I came up with a group that I think it's a little bit reminiscent at times and that's the early Jesus and Mary Chain. 31/5-2022

HELLMAN & HÄRDEN-VIVA KARIMA!(CD-DALA DESTROI RECORDS DDDR009)

 

En grupp som jag aldrig hört talas om innan men fick denna och ovanstående från skivbolaget.  Efter en kort inledning med titellåten inleds skivan med låten Svinen och mina tankar går ganska snabbt till Hurula, Hellström och detta med en punknerv. Melodislingan som ligger där som ett band över allt är något jag verkligen gillar. Vackra förlorare har en text som jag verkligen gillar och det handlar om ungdomsminnen tillsammans med musik och de sjunger ju om Broder Daniel och denna låten skulle helt klart kunna passa på en BD skiva om de sjungit på svenska….jag älskar den! Hela skivan andas svensk new wave från 80--talet och jag kan tänka mig att grupper som Cortex, Reeperbahn, TT Reuter etc har varit en inspirationskälla för gruppen och sämre förebilder kan man ju ha! Två bonuslåtar finns på CD:n också så det kanske är värt att investera i den istället för vinylen. Det är låtarna Ett rent helvete och Barabbas. 31/5-2022


*******

HELLMAN & HÄRDEN-VIVA KARIMA!(CD-DALA DESTROI RECORDS DDDR009)

A group I'd never heard of before but got this and the above from the record company. After a short introduction with the title song, the album opens with the song Svinen and my thoughts go quite quickly to Hurula, Hellström and this with a punk nerve. The melody loop that lies there like a band over everything is something I really like. Vackra förlorare have a lyric that I really like and it's about youth memories together with music and they sing about Broder Daniel and this song could clearly fit on a BD record if they sang in Swedish....I love it! The whole album breathes Swedish new wave from the 80's and I can imagine that groups like Cortex, Reeperbahn, TT Reuter etc have have been a source of inspiration for the group and worse role models can you have! Two bonus tracks are on the CD as well so maybe it's worth investing in it instead of the vinyl. It's the songs Ett rent helvete and Barabbas. 31/5-2022