F.P.B.-ROCKFEST LIVE 1986(LP-PAPAGAJUV HLASATEL PH 269)

 

Detta är en liveskiva med gruppen och just en liveskiva är kanske inte alltid den bästa förstakontakten med ett band. F.P.B är ett tjeckiskt punkband men inte helt och hållet. För det finns lite andra influenser tycker jag. Finns stora delar punk men en del avantgardestil också. Så det är inte helt och hållet ren punk fast attityden är verkligen punk. Vi spelar vad vi vill och hur vi vill. Ljudet är ganska bra att vara inspelat live innan Berlinmuren fall tycker jag. På engelska heter en del av låtarna Victor tall over all , Santa dog och publiken låter som om de sitter ner när man hör applåderna men som vanligt ett bra tidsdokument när det gäller punk från det tidigare östblocket. Papagajuv Hlsatel håller flaggan högt när det gäller att ge oss musik som inte hörts innan. Fortsätt med det. 28/1-2022


*******

F.P.B.-ROCKFEST LIVE 1986(LP-PAPAGAJUV HLASATEL PH 269)

 

This is a live record with the group and just a live record may not always be the best first contact with a band. F.P.B is a Czech punk band but not entirely. I think there have other influences. There are a lot of punk but some avant-garde style as well. So it's not entirely pure punk but the attitude is really punk. We play what we want and how we want. The sound is pretty good to be recorded live before the fall of the Berlin Wall, I think. In English, some of the songs are called Victor tall over all, Santa dog and the audience sounds like they are sitting down when you hear the applause but as usual a good time document when it comes to punk from the former Eastern Bloc. Papagajuv Hlsatel holds the flag high when it comes to giving us music that hasn't been heard before. Get on with that. 28/1-2022