FIREBUG-NO RETURN(CD-M & O MUSIC 308)

 

När jag hör Juliettes röst så kommer jag att tänka på en ung Kate Bush och den rösten är ju svår att motstå. Musikaliskt kanske det inte är så långtifrån heller men musiken känns lite “tuffare” än Kate Bushs musik. Jag kan tänka mig att ni som gillar Patti Smith till exempel skulle kunna gilla Firebug riktigt mycket. Det är ganska Snygg musik som levereras och som ni förstår ganska svår att sätta i en genre så det är kanske dags för dig att lyssna på gruppen själv istället för att lita på mig. Lite bluesigt ibland, pop ibland men allt med hög kvalité och jag tror att många kan uppskatta gruppen. Så varför inte se om ni kan lyssna lite på dem och bilda en egen uppfattning..7 låtar på 38 minuter är vad ni får ni när ni investerar i skivan. 8/3-2022


******

FIREBUG-NO RETURN(CD-M & O MUSIC 308)

When I hear Juliette's voice, I think of a young Kate Bush and that voice is hard to resist. Musically, it may not be that far from it either, but the music feels a little "tougher" than Kate Bush's music. I imagine that those of you who like Patti Smith, for example, could really like Firebug. It's pretty neat music that's delivered and as you understand quite difficult to put in a genre so maybe it's time for you to listen to the group yourself instead of trusting me. A little bluesy sometimes, pop sometimes but all with high quality and I think a lot of people can appreciate the group. So why not see if you can listen to them a little and form your own opinion. 7 songs in 38 minutes is what you get when you invest in the record. 8/3-2022