FEELGOOD MCLOUDS-LIFE ON A FERRIS WHEEL(CD-WOLVERINE RECORDS WRR 238)

Att spela folkpunk är det många som gör. Men jag har inte hört så många tyska band som gör det men Feelgood McLouds är ju ett band som gör det. Detta gör de utan att

spela några Andras låtar utan här är alla 12 låtar originallåtar. De gör det riktigt bra och man får en autentisk känsla av att vara på Irland när man lyssnar till gruppen. Lustigt att många av folklåtar handlar om drickande och det kanske är något som musiken inbjuder till…Jag blir i alla fall glad av gruppen och detta både med och utan alkohol och jag tror säkert att de kan glädja väldigt många med sin musik. Gillar ni Pogues, TMTCH, Greenland Whalefishers etc så tror jag ni kommer att älska även denna grupp. Även roligt med folkpunk att det kan komma hur många grupper som helst och låta lika så älskar jag varje grupp lika mycket! Jag msåte fa tag på mer med den här gruppen! 21/3-2022


********

FEELGOOD MCLOUDS-LIFE ON A FERRIS WHEEL(CD-WOLVERINE RECORDS WRR 238)

Playing folkpunk, a lot of people do. But I haven't heard many German bands that do, but Feelgood McLouds is a band that does just this. They do this without play someoOther's songs but here are all 12 songs original songs. They do it really well and you get an authentic feeling of being in Ireland when you listen to the group. Funny that many of the folksongs are about drinking and maybe that's something that the music invites to... I am happy with the group and this both with and without alcohol and I think they can certainly please a lot of people with their music. If you like Pogues, TMTCH, Greenland Whalefishers etc, I think you will love this group as well. Also fun with folk punk that there can be as many groups as possible and sound the same, I love each group equally! I need to get more with this group! 21/3-2022