CAUSE A RIOT/TERESA BANKS-SPLIT(SINGEL-SHIELD RECORDINGS SLD122)

 

Teresa Banks inleder denna skiva som ä ren riktigt bra splitsingel. Teresa Banks spelar medryckande skatepunk och jag vill bara dansa omkring när jag hör deras låtar och när musik är såpass bra som denna blir man alltid ledsen att det inte är så många låtar. De kör ju två låtar var på skivan och jag skulle vilja ha mycket mer.  Teresa Banks låtar är ganska lika varandra men de har sin stil måste jag ge dem även om Rotten to the core får in lite tuffare inslag ibland i låten.. Cause a Riot är bandet som skickade skivan till mig och de kommer likt Teresa Banks från Finland och de är ett av mina favoritband från Finland på senare år. De är lite tuffare än sina kompisar och Cause a Riots musik har lite mer hardcore i sig men inte utan att glömma melodier för det är det bra också. Att det finns så mycket bra musik i världen och att Finland ä ren del av den utvecklingen när det gäller riktigt bra punk/hardcore och där är Cause a Riot en stor del av en utvecklingen tycker jag. 31/1-2022


********

CAUSE A RIOT/TERESA BANKS-SPLIT(SINGEL-SHIELD RECORDINGS SLD122)

Teresa Banks starts this record as a really good split single. Teresa Banks plays catchy skatepunk and I just want to dance around when I hear their songs and when music is as good as this, you always get sad that there aren't that many songs. They play two songs on the record and I'd like a lot more. Teresa Banks' songs are quite similar to each other but they have their style I have to give them even if Rotten to the core gets into some tougher elements sometimes in the song. Cause a Riot is the band that sent the record to me and they come like Teresa Banks from Finland and they are one of my favorite bands from Finland in recent years. They're a little tougher than their buddies and Cause a Riot's music has a little more hardcore in it but not without forgetting melodies because that's fine too. That there is so much good music in the world and that Finland is a pure part of that development when it comes to really good punk / hardcore and there is Cause a Riot is a big part of a development I think. 31/1-2022

CAUSE A RIOT-CAUSE A RIOT 2012(SINGEL)

 

Jag är väldigt tacksam mot gruppen att jag fick denna tidiga singel med gruppen och allt detta med fin orange vinyl. Denna finska hardcoregrupp är riktigt bra! Tycker om deras hardcore med snygga melodiinslag och att de lyckas få till musik med en sångare som låter förbannad på samma gång som melodierna sitter så bra! Fem låtar som det bara är att njuta av även om en av låtarna bara är 18 sekunder. Det är inte hardcore på det viset som ni kanske tror och tänker på Discharge eller något sådant utan här är det mer en typ emotionell hardcore och jag tycker att de satsar på rätt sätt för den här musikstilen passar gruppen så bra! Desperat och vackert på samma gång och missar ni denna finska grupp får ni skylla er själva. 14/9-2021


********

CAUSE A RIOT-CAUSE A RIOT 2012(SINGEL)

I am very grateful to the group that I got this early single with the group and all this with nice orange vinyl. This Finnish hardcore group is really good! Enjoy their hardcore with nice melodies and that they manage to make music with a singer who sounds angry at the same time as the melodies sit so well! Five songs that you can just enjoy even if one of the songs is only 18 seconds. It's not hardcore the way you might think and think about Discharge or anything like that but here it's more of a type of emotional hardcore and I think they're betting the right way for this style of music suits the group so well! Desperate and beautiful at the same time and if you miss this finnish group you have to blame yourself. 14/9-2021

CAUSE A RIOT-EP II(KASSETT)

 

Inte så vanligt med kassetter nuförtiden men jag fick denna av Cause  A Riot efter att jag hade intervjuat dem. Dessa finnar spelar en typ av hardcore med små emoinfluenser tycker jag och de gör det riktigt bra. Jag tänker både på Husker Du på samma gång som jag tänker på desperat hardcore och jag blir så lycklig när jag hör dem. Korta låtar som man inte tröttnar på och här är det inget onödigt krimskrams precis utan pang på rödbetan precis som det ska vara med hardcore/punklåtar. Har ni aldrig lyssnat på dem så är det hög tid att ni gör det. Finns både på bandcamp och Spotify men jag föredrar ju den riktiga varan men för er som inte har råd eller så är det ett bra alternativ. Det är synd att det inte är mer än fyra låtar av deras musik som är fylld av ångest, bra melodislingor och snabb musik. Det finns inte myckat att tveka över och ni blir nog ledsna att ni inte upptäckt dem innan om ni ger dem chansen idag! 4/11-2020


********

CAUSE A RIOT-EP II(KASSETT)

Not so common with cassettes these days but I got this one from Cause A Riot after I interviewed them. Thes finnish guys play a type of hardcore with small emo influences I think and they do it really well. I think of both Husker Du at the same time as I think of desperate hardcore and I get so happy when I hear them. Short songs that you do not get tired of and here it is not unnecessary nonsense just without bang on the beetroot just as it should be with hardcore/punk songs. If you have never listened to them, it is high time you do that Available at both Bandcamp and Spotify, but I prefer the real product, but for those of you who can not afford it or it is a good alternative. It is a pity that there are no more than four songs of their music that are filled with anxiety, good melodies and fast music. There is not much to hesitate about and you will probably be sorry that you did not discover them before if you give them the chance today! 4/11-2020

CAUSE A RIOT-FINAL BROADCAST(LP-STUPIDO RECORDS TWINLP 227)

Finsk melodisk punk beskrivs de som. Men då berättas det inte att de sjunger på engelska och låter kanske mer som ett hardcoreband men vilket jävla bra band. Jag är totalt överraskad när jag sätter på skivan för jag blir så överväldigade glad. Jag tänker på en svensk motsvarighet i Misconduct. Kanske inte riktigt samma sångslingor men det är typ samma typ av musik om man säger så.  Jag vill verkligen slå ett slag för denna grupp för jag tycker nog att det är bland det bästa jag hört från Finland på länge och då har jag ändå hört en massa bra det senaste med hjälp av detta skivbolag! Den lagom desperata sångaren passar ypperligt in till den välspelade melodiska hardcoremusiken och det känns nästan som en fulländad skiva och jag hoppas verkligen att Cause a Riot får ett internationellt genombrott för deras musik är verkligen värd att höras av mer människor för det vore synd om bara jag och ett gäng finnar fick höra det här mästerverket!  Ni är fanimej dumma i huvudet om ni missar denna grupp för den ger i alla fall mig så mycket styrka när jag lyssnar på den och det är mycket värt. Bara hitlåtar i en genre som inte har hitlåtar...det ni! 22/7-2020

*********
CAUSE A RIOT-FINAL BROADCAST(LP-STUPIDO RECORDS TWINLP 227)

Finnish melodic punk is described as. But then it is not said that they sing in English and maybe sound more like a hardcore band but what a fucking good band. I'm totally surprised when I put on the record because I'm so overwhelmed happy. I am thinking of a Swedish equivalent in Misconduct. Maybe not quite the same vocal loops but it's kind of the same type of music if you say so. I really want to strike a blow for this group because I probably think it is among the best I have heard from Finland in a long time and then I have still heard a lot of good lately with the help of this record company! The reasonably desperate singer fits in perfectly with the well-played melodic hardcore music and it almost feels like a perfect record and I really hope that Cause a Riot gets an international breakthrough because their music is really worth hearing from more people because it would be a shame if only I and a bunch of Finns got to hear this masterpiece! You are damn stupid if you miss this group because it gives me so much strength when I listen to it and it is very much worth it. Only hit songs in a genre that does not have hit songs ... that says a lot! 22/7-2020