BLEACHDRINKER-ICON(SINGEL-FLYKTSODA FLYKTR021)

 

Att dricka blekningsmedel är nog inte så bra. Bättre då att lyssna till gruppen Bleachdrinker. 8 låtar på typ 9 minuter är vad som bjuds och texterna är väl inte de muntraste jag läst. Men världen är väl kanske inte så munter alltid. Vi ger oss in i deras musik istället. “ Let me rot, eat my flesh, Gnaw my bones, Spew me up” sjunger de i Rot… Går fruktansvärt snabbt och till och jag blev nästan lite chockad när jag satte på skivan. En otrolig energi och jag har ju sagt att bli överkörd av musik kan man bli och här är det verkligen så på riktigt. Inget för den med svagt hjärta eller för de som inte gillar hård musik för Bleachdrinker kör över allt och alla som jag hört och detta utan att låta som en grupp man inte skulle kunna lyssna på. Jag kan tänka mig att en konsert med gruppen är kort såklart men också en vild tillställning. Jag kan tyvärr inte jämföra med något, detta måste höras….men jag gillar det! 9/12-2021


*******

BLEACHDRINKER-ICON(SINGEL-FLYKTSODA FLYKTR021)

Drinking bleach is probably not so good. Better to listen to the group Bleachdrinker. 8 songs in like 9 minutes is what is offered and the lyrics are probably not the most cheery I read. But the world may not always be so cheerful. Let's get into their music instead. “ Let me rot, eat my flesh, Gnaw my bones, Spew me up” they sing in Rot… It is very fast and I was shocked when I turned on the record. An incredible energy and I have said that being run over by music you can become and here it is really so for real. Nothing for those with a weak heart or for those who don't like hard music for Bleachdrinker run over everything and everyone I've heard and this without sounding like a group you wouldn't be able to listen to. I can imagine that the concerts with the group are short of course but also a wild event. I can't compare it to anything, You need to hear it, but I like it! 9/12-2021