BLACK PITTS-NEVADA JACKS(LP/CD-FOAD RECORDS FOAD 2002)

 

När jag sätter på den här skivan kommer jag att tänka på Godfathers inledningsvis och jag tror att det är det distinkta trumljudet som gör det. Men annars har de en egen stil som jag verkligen gillar och ordet jag hela tiden är ute efter är distinkt och det vad musiken är. Vi kan höra influenser från både punk och garagerock och en annan grupp jag tänker på är Vibrators när de hade hållit på ett tag tänkre jag mig att de lät lite så här.  Den tre man starka orkestern låter mycket i alla fall och detta är en skiva som jag komemr atts pela mycket här hemma. Musiken gör mig både stark och glad och det är svårt att sitta still och varför ska man göra det?  Jag tror gruppen kommer från Irland och det kommer en hel del bra därifrån måste jag säga! Får ni chansen…kolla upp gruppen…..eller rättare sagt kolla upp gruppen! 22/6-2022


********

BLACK PITTS-NEVADA JACKS(LP/CD-FOAD RECORDS FOAD 2002)

When I put this record on, I think of Godfather's initially and I think it's the distinctive drum sound that does it. But otherwise they have their own style that I really like and the word I'm always after is distinct and that's what the music is. We can hear influences from both punk and garage rock and another group I think of is the Vibrators when they had been at it for a while I thought they sounded a bit like this. The three-man orchestra sounds a lot anyway and this is a record that I will play a lot here at home. The music makes me both strong and happy and it's hard to sit still and why should you do that? I think the group comes from Ireland and there's a lot of good coming from there I have to say! If you get the chance... check out the group.....or rather check out the group! 22/6-2022