BLACK BULLET-FUCK YOU(LP-DEMONS PUNK RECORDS DPRLP05/FURIOUS RECORDS FR009)

 

Suarez från gruppen är med i två andra grupper också Wombats revenge och Ophiusa och det finns recensioner med de också för han skickade en skiva med varje band. Black Bullet står som rock på Discogs och det stämmer väl ganska bra överens om hur det låter. Jag tänker lite på våra egna svenska kollegor i Hellacopters för att lite få er att förstå hur det låter. Ni vet musik som många kanske kallar garagerock och som är en blanding av gammal punkrock och rock n roll och som oftast smittar av sig med glädje. Så är ju också fallet med Black Bullet såklart och Spanien börjar växa mer och mer som ett riktigt bra rockland. Den här skivan blir som en nytändning för mig att lyssna på andra liknande grupper och jag hoppas att Black Bullet snart gör en ny skiva för det här svänger precis som jag vill att det ska göra när det handlar om den här typen av musik. Gillar ni gammal 60-talsgarage, 77-punk etc så kommer ni att älska Black Bullet också. 21/12-2021


********

BLACK BULLET-FUCK YOU(LP-DEMONS PUNK RECORDS DPRLP05/FURIOUS RECORDS FR009)

Suarez from the group is in two other groups also Wombat's Revenge and Ophiusa and there are reviews with them too because he sent a record with each band. Black Bullet describes like rock on Discogs and it fits them pretty well on how it sounds. I think a little about our own Swedish colleagues in Hellacopters to make you understand what it sounds like. You know music that many might call garage rock and which is a blend of old punk rock and rock n roll and which usually rubs off with joy. This is also the case with Black Bullet of course and Spain is starting to grow more and more like a really good rock country. This record will be like a re-start for me to listen to other similar groups and I hope Black Bullet soon makes a new record because this swings just as I want it to when it comes to this type of music. If you like old 60's garage, 77-punk etc, you will love Black Bullet too. 21/12-2021