BIG FISH-KALLA DÖDA DRÖMMAR(CD-PROGRESS PRODUCTIONS PROCD118)

 

Kul att Big Fish är tillbaka för deras musik har tidigare i mitt live berikat detsamma. Med en slags industrimusik möter svenskt vemod. Nu har de börjat spela igen och det ä ren trevlig lyssning.  Inledningsvis låter det nästan som om musiken är tagen från en cowboyfilm eller något sådant. Jag älskar bara texten på När idag blir igår som handlar om rasismen/nazismens utbredning de senaste 20 åren och när de personerna ändrar klädstil och kommer in i finrummet och vi börjar förstå hur farligt det kan bli. Annars ä ren del av texterna inte lika rättframma. Det blandas med lugna och tuffare tongångar och det är en salig blandning av influenser och det är en mycket trevlig stund vi får med Big Fish. Jag känner mig otorligt peppad på att få höra mer vad de har att säga i en intervju och att det inte finns något annat band som låter som Big Fish i Sverige. I Titellåten känner jag igen gruppen och där får vi medeltidsljudet tillsammans med ett modernt sound….Välkomna tillbaka och var inte borta så länge till nästa gång nu… 29/6-2022


********

BIG FISH-KALLA DÖDA DRÖMMAR(CD-PROGRESS PRODUCTIONS PROCD118)

I´m glad that Big Fish is back because their music has enriched the same earlier in my live. With a kind of industrial music meets Swedish melancholy. Now they've started playing again and it's pure nice listening. Initially, it almost sounds like the music is taken from a cowboy movie or something like that. I just love the lyrics on När idag blir igår) (When Today Becomes Yesterday which is about the spread of racism/Nazism over the last 20 years and when those people change their style of dress and come into the fine room and we start to understand how dangerous it can get. Otherwise, some of the lyrics are not as straightforward. It's mixed with calm and tougher tones and it's a blissful mix of influences and it's a very nice moment we get with Big Fish. I feel immensely excited to hear more what they have to say in an interview and that there is no other band that sounds like Big Fish in Sweden. In the title song I recognize the group and there we get the medieval sound together with a modern sound....Welcome back and be not gone for so long until next time now... 29/6-2022