BIERTOIFEL-UNSERE STRASSEN UNSERE LIKEDER(LP-LAKETOWN RECORDS LTR-105V)

 

Oimusik på tyska är jag inte så bortskämd med men Biertoifel ger mig detta på denna snygga röda vinylLP. Det är snabb musik många gånger och kanske lite mer åt punkhållet än oihållet om man nu kan skilja på dessa två egentligen. Jag gillar verkligen deras tempo och i Derbyzeit får de till och med lite skarytmer , kanske inte så mycket men det finns där. Jag gillar även det liknande gunget i Fureinander da. Riktigt bra melodier i de flesta av låtarna och sånginsatsen är av hög kvalité. Då menar jag inte Greg från Bad Religion i stil utan en sådan sångröst som det “ska” vara när det handlar om oimusik. Det jag också gillar med den här skivan är alla gitarrslingor som ger deras låtar ett eget sound på något sätt.  Det är ju sjunget på tyska och som vanligt är det ett spark som jag tycker ämnar sig ypperligt till punkmusik. Den här skivan kommer att gå varm hemma hos mig, var så säker för detta är riktigt bra och varför inte kolla in gruppen om ni gillar oimusik! 17/1-2022


********

BIERTOIFEL-UNSERE STRASSEN UNSERE LIKEDER(LP-LAKETOWN RECORDS LTR-105V)

Oi music in German I'm not too spoiled with but Biertoifel gives me this on this stylish red vinylLP. It's fast music many times and maybe a little more in the punk direction than the oi direction if you can now distinguish between these two really. I really like their pace and in Derbyzeit they even get some ska rhythms - maybe not so much but it's there.I like the same swing in Fureinander da. Really good melodies in most of the songs and the vocal effort is of high quality. By that I don't mean Greg from Bad Religion in style but such a singing voice as it "should" be when it comes to oi music. What I also like about this record is all the guitar loops that give their songs their own sound in some way. It's sung in German and, as usual, it's a kick that I think is very good to punk music. This record will go hot at my house, be sure because this is really good and why not check out the group if you like oi music! 17/1-2022