ALTERLIGHT-FRAGMENTS(CD-M&O MUSIC 303 B)

 

Efter en lugn inledning blir det musik och det är en ganska drömsk sådan. Musik som är ganska svår att sätta en etikett på och det ska de ha en eloge för. Det är en ganska vacker musik i indiestil och jag kan tänka på många grupper på en och samma gång men ändå inte nämna någon. Alterlight kommer från Belgien och det mesta jag hört därifrån förut har ju varit hardcore men här får vi tänka om och Alterlight kan säkert bli riktigt stora kan jag tänka mig. Ni som gillar New Order, Muse och All Time Low. Blanda dessa så kanske ni får Afterlight…bara ett sätt att få er att förstå att musiken inte låter som alla andra och är svårbeskrivbar utan att på något sätt vara svår. Varför inte ge gruppen en chans? Det skulel väl vara kul att höra något innan det blir riktigt stort? 24/1-2022


*******

ALTERLIGHT-FRAGMENTS(CD-M&O MUSIC 303 B)

After a quiet introduction, it becomes music and it's a pretty dreamy one. Music that is quite difficult to put a label on and they should be commended for that. It's a pretty beautiful music in indie style and I can think of many groups at the same time but still not mention any. Alterlight comes from Belgium and most of what I've heard from there before has been hardcore but here we have to think again and Alterlight can certainly be really big I can imagine. If you like New Order, Muse and All Time Low. Mix these and you might get Afterlight... just a way to make you understand that music doesn't sound like everyone else and is hard to print without being in any way difficult. Why not give the group a chance? It's nice to hear something before it gets really big, right? 24/1-2022